Monday, October 23, 2006

یک تراژدی قدیمی و غیر قابل حل

داشتم میخوندم......ملاك آغاز ماه قمري نجومي با ملاك آغاز ماه قمري اسلامي تفاوت دارد. حكم اسلام كه در قرآن هم آمده است، اين است كه يقين فرد بر رؤيت يا عدم رؤيت هلال، براي او حجت شرعي دارد. از سوي ديگر، گواهي دو مرد مسلمان عادل بر رؤيت هلال هم براي ساير افراد، كافي است. تا همين اواخر (و حتي هم اكنون) اغلب مراجع، همين روال را براي بررسي آغاز ماه قمري داشتند و به گزارش افراد مطمئن از گوشه و كنار كشور استناد مي‌كردند. اما تجربيات رصدي نشان داده است 15 درصد افرادي كه استهلال مي‌كنند، دچار توهم رؤيت مي‌شوند، يعني مغزشان هلالي را كه وجود ندارد، تصور مي‌كند. گاه يك تكه ابر يا دود هواپيما موجب بروز اين توهم مي‌شود. گاهي هم مژه روي چشم و گاه حتي آسمان خالي. توهم هم نه گناه است و نه جرم و فرد عادل و غير عادل نمي‌شناسد. حتي يك منجم باتجربه هم ممكن است دچار توهم شود .......................به اینجا که رسیدم سرم رو برگردوندم دیدم خداوند هم داره لبخند میزنه! پرسیدم پدر جان میشه یه روزی بیاد که دغدغه مومنین!!!! فقط رضایت تو باشه؟ پدر گفت : دغدغه خودت چیه الان خوشمزه؟