Friday, June 26, 2009

پنج شنبه

جون بائز، خواننده ای که بيش از ۵۰ سال با صدای سوپرانوی گرم و دلنشينش، آرزوها و عذاب‌های انسان را در جهان توصيف می‌کند نيز با پيامی که در وب سايتش با خط سبز نقش بسته است، از جنبش مسالمت‌آميز و مدنی مردم ايران حمايت کرده و به آنان درود فرستاده است.
در ادامه کار سوزآور بانوی نسبتا" پنجاه ساله خبر دیگری به دستم رسید که مانند سریال های جام جمی مدتی به گوشی خیره شده و گفتم : کار کار انگلیس هاست.
مایکل جکسون پنجاه ساله مرد! قصد خودکشی داشت یا نداشت! در حیاط منزل شخصی، در بیمارستان محل، با استادش قدم میزد یا با پدرش! پزشک معالجش با وی بود یا بعدا" رسید ... خلاصه نشد که به دادش برسند و شهید شد.
در پی کشتن دختر جوانی بنام ندا توسط آمریکا، برادران ما نیز در پی انتقام این اسطوره پاپ را از پای درآوردند.
تا عبرتی باشد برای کسانی که هنوز موشک جواب موشک را تجربه نکرده اند.
اینه! خواهر مارو می کشین اجانب مزدور مفت خور اجیر شده اوباما یا باشما!
... به ترکه می گن با "کشاورز" جمله بساز میگه
...س کشاورزش کنید
...س کشا ورزش کنید
...س کشا فیلتر کنید
...س کشا فیلتر کنید