Saturday, April 18, 2009

Roxana Saberi
رکسانا صابری به اتهام جاسوسی برای آمریکا به هشت سال زندان محکوم شد.
او دختر خوبی از آب در نیامد
خانواده اش به او گفته بودن که ایران رو واسه چی چی ات می خوای ننه؟
تو در آمریکا خواستگار های بهتری گیرت میاد.
مامان اش می گفت: چرا من نباید نوه هامو تا وقتی جوونم بگیرم تو بغلم...
همین جا بمون
اما او قبول نکرد و الان در زندان است.
.........................................

در خیابانی از من خواسته شد که یکی از مطالب وبلاگ ام را پاک کنم وگرنه گاز گرفته می شوم.
با اینکه گفتم چشم در همان خیابان مورد شکنجه و آزار با دو انگشت قرار گرفتم.
من نوشته بودم یارو که از توبره دزدان و راهزنان می خورد دزد است،
و دزدی کار بدی است!
کار کردن برای دزد به عقیده من و خیلی های دیگر از دزدی بدتر است.
دزد لزوما" لازم نیست جیب بر، کیف زن یا بانک زن باشد!
دزد می تواندهمان رای جمع کن باشد برای کسانی که آزادی را می دزدند.
امروز حذفم را پس می گیرم و دوباره می گویم دزد، بوفالو و بی صفت...
از حقیقت نمیشود گذشت حتی اگر شب از رختخواب محروم بشوی و شام نداشته باشی!
:\
...................

Photo by Fernando.G from Italy