Wednesday, October 24, 2007

یک میلیون دلار در سطل آشغال
تصویر سمت چپ متعلق است به "هیچ" نام مجسمه برنزی کار آقای پرویز تناولی که هم اکنون در لندن به مزایده گذاشته شده است.
انتظار میرود که بین سی تا پنجاه هزار پوند قیمت گذاری شود...از اینکه این اثر در موزه هنر های معاصر ایران نیست خوشحالم.

و تصویر بالا یک تابلوی نقاشی است با عنوان "سه آدم" اثر روفینو تامایو هنرمند مکزیکی بدبخت در سال 1970 که اخیرا" در یک سطل آشغال در وست ساید منهتن پیدا شده باز هم در همان خانه مزایده در لندن بفروش میرسد و ارزش آن بالای یک میلیون دلار میباشد...سطل آشغال ها را خوب بگردید