Saturday, December 02, 2006

ایست.......................

بسه استاد ...بسه دیگه الان دیگه کتک نمیزنن بچه رو
دوره چوب و فلک تموم شد دیگه
یه ذره فلو که دیگه انقدر خشونت نداره
کبود شد بچه...نمیتونه بشینه این بچه از درد
......
آها میخواهید گوشش رو بکشید که شیطونی نکنه و حواسشو جمع کنه
عجب ...پس عکاس خوبی میشه
...از شما هم بهتر میشه؟ شکسته نفسی میفرمایید قربان
حالا شما ببخشیدش دیگه ...قول میده عکس های خوب بیاره براتون
بیا خوشمزه بیا بیرون استاد رو ببوس این دم آخری
(استاد نگو بگو غول چراغ جادو)
...............
بازم بگین نواب صفوی بد بود
بازم بگین تهران شهر بدیه