Wednesday, January 24, 2007

Final test


الهی من پیش مرگ شما بشم همگی با هم
این پست فقط برای تشکر از توجه شماست
هیچ لذتی در دنیای تمیز ما بالاتر از دوست داشته شدن نیست
مطمئنم که این عکس برای شما تمام این لذت رو بیان میکنه
فقط کافیه داخل عکس بشوید و از اون تو به اینور نگاه کنید
سعی کنید امروز دوست داشته شدن رو بچشید و ببینید که خداوند نیکوست
.........................................
بله!حتی اگر هیشکی شما رو دوست نداشته باشه
زمانی که همه دوستداران (هر لحظه یه جور) شما ،ایگنورتون کردن...وقتی تشنه محبت هستین
خداوند فرود میاد
خدا رو شکربرای وجود فرشته هاش روی زمین
برای صدای گرمشون که قدرت میده
واحساس قشنگ دوست داشته شدن
..................................
تغییرپذیر نیستی
با لحظه ها و گمانه زنی ها
امشب هست و حتی فردا
همچنان عکس تو بر دیوار
به هیچ پاک نمیشوی
با ندیدن حتی ذره ای کم نمیشوی
دوست داشته شدن های غیر منطقی
از دور دیدن ، از دور لمس کردن
تجسم خداوند
برای ایمان محال
خداوند را دراعلی علیین جلال
و در زمین سلامتی
و در میان مردم رضامندی باد