Saturday, December 30, 2006

هر کجا که یه ذره قرمز هست زیبایی هم هست


دیروز من یک پیام کوتاه دریافت کردم
what happen to perspolis? hhh

جوابی نداشتم اما ناراحت هم نبودم...من پرسپولیس رو با بردش و باختم درهم دوست دارم
حادثه دیروز اتفاق جالبی نبود اما باعث شد صدای زنگ پیام کوتاه من هم در بیاد و این اتفاق زیبایی بود
پرسپولیس ، قرمز، عشق...connecting people
و اما ...اصل ماجرا از زبان خودشان
!( جناب نیکبخت :( تاکتيک‌ اکبرآقا باز هم‌ نتيجه‌ داد و او با روش‌ شماره‌ 5 به‌ پيروزى‌ رسيد
اصل ماجرا: تاکتيک‌ شماره‌ 5 يعنى‌ اينکه‌ هر وقت‌ تيم‌ جلو افتاد، بازيکنان‌ بايد زير توپ‌ زده‌ و از هر فرصتى‌ براى‌ اتلاف‌ وقت‌ استفاده‌ نمايند تا سه‌ امتياز مسابقه‌ به‌ حساب‌ تيم‌ واريز شود