Monday, November 06, 2006

خوشمزه استعفا دادخوشمزه امروز استعفای خود را به پدرش تقدیم کرد .وی در این رابطه فرمود: من فکر میکردم خوشمزگی مثل آب خوردن و نفت و برق مفت و مجانیست و نمیدانستم که فقط مخصوص پولدار ها میباشد و برای ما گران تمام میشود.
آنهایی که همه راست ها رو از تو مغازه ها جمع کردن و ریختن تو انبار تا راست بشه بازار سیاه و همه مجبور بشن دروغ ارزون بخرن
برای آ نهائی که میتوانند شما را به یک مجلس رقص مجلل دعوت کنند ولی با شما نرقصند و مهم نباشد که شما برای قبول این دعوت چقدر دودو تا چهار تا کردید تا آماده رفتن بشوید
آنهایی که براحتی وارد خط تولید رویاهایتان میشوند و روی آنها تاریخ انقضا میزنند
آنهایی که به خاطر نداشتن بهای دو تا آب هندوانه از فرشته خودشون فرار میکنند و با دو تا مثل خودشون تو کافی شاپ روبرو ...آی سه تایی میخندند چون پول سه تا آب هندونه داشتند فقط! در حالیکه همون موقع فرشته داشت از پدرش خواهش میکرد که هیچکس رو بی پول نگذاره تا اون مجبور بشه موهای صاف فرشته اش رو بپیچونه
بیچاره خوشمزه خوشخیال
بگذارید اشکامو پاک کنم الان برمیگردم و بهتون میگم که آیا خوشمزه برای آینده برنامه ای داره یا نه
منتظرم نباشید شاید دروغ بگم